Välkommen

Ren Träning

Ren Träning är en modell som i samverkan med medborgare, gym och kommunen går ut på att höja medvetenheten om skadliga preparat och öka kunskapen om kost och nyttan med att träna rätt.

Informatörer

Navet och ansiktet i Ren Träning är informatörerna som fungerar som ambassadörer för Ren Träning på träningsanläggningarna i kommunen. Informatörerna representeras av alla åldrar och kön som finns i samhället. Informatörerna tränar för det mesta aktivt till vardags och har många gånger redan en koppling till gymmen.

För närvarande är dessa kommuner med: Kungälv, Orust, Tjörn och Stenungsund.